Tegemoetkoming loonkosten (voorheen premiekortingen) en stimuleringsmaatregelen

In dienst nemen van jongere, oudere of werknemers met een arbeidsgehandicapte status of

no-risk polis kan u mogelijk recht geven op diverse tegemoetkomingen in de loonkosten. Middels een Premiumscan, het fysiek/digitaal doorlopen van alle personeelsdossier, zowel in- als uitdiensten, worden alle potentiële gevallen in beeld gebracht. Elke (ex) medewerker wordt getoetst aan gestelde voorwaarden.

 

Geïnteresseerd? Maak een afspraak! 

Comments are closed.