• Slider1

    Welkom bij verzuimsolutions. De juiste plek om een succesvol re-intergratie traject op te starten tegen verzuim op de werkvloer in de omgeving van Arnhem.  Scroll naar beneden om te ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen.

Wat komt er kijken bij verzuim op de werkvloer ?

Vanaf de jaren negentig heeft met de privatisering van de ziektewet de overheid een duidelijk signaal afgegeven “de vervuiler betaalt”. Met de wetten die hierna nog door de kamer zijn gegaan is één ding duidelijk: “De verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is volledig bij u én uw werknemer neergelegd”. De overheid wil hiermee werkgevers én werknemers aansporen hun uiterste best te doen tot re-intergratie zodat ziekteverzuim afneemt en de instroom in de WIA (arbeidsongeschikt na ziekte) wordt beperkt. Voor werkgevers vooral op financieel gebied, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie en voor de werknemer het verplicht meewerken aan een spoedige re-integratie in eigen of passende arbeid bij eigen werkgever dan wel re-integratie bij een andere werkgever. U als werkgever heeft er dus groot belang bij dat uw zieke werknemer zo spoedig mogelijk op verantwoorde wijze het werk (deels) hervat.

Met al deze vele wetten, regels, verplichtingen en papieren rompslomp waaraan moet worden voldaan, heeft u als werkgever of werknemer misschien niet meer het overzicht. Het is dan ook noodzakelijk dat dergelijke zaken juist en transparant geïntegreerd zijn in een verzuimprotocol, verzuimadministratie, procedures, werkinstructies en verzuimbegeleiding en WGA traject.

 

Alleen dan hebt u de regie in eigen handen!

Zodra duidelijk is wat de zieke medewerker nog wél kan, stellen wij samen een reëel re-integratieplan op.

 

Waarin kan Verzuim Solutions wat voor u betekenen?

 

 

U kunt Verzuim Solutions een Premiumscan  laten uitvoeren op juistheid en volledigheid van uw Verzuimprocessen.

Verzuim Solutions is

Foto Anthon

Verzuim Solutions in 2007 opgericht door Anthon Wout, Specialist Sociale Verzekeringen, Onze visie is om een “gezonde onderneming”  te creëren door de werkgever regie te geven en samen met de werknemer “tools” aanreiken, die u dusdanig weet in te zetten opdat er transparantie ontstaat, dat leidt tot daling van het ziekteverzuim, afname ziektekosten en lagere instroom in de WIA oftewel “een gezonde onderneming”.

 

Verzuim Solutions heeft dé expertise en ervaring bij gerenommeerde ondernemingen om het gehele verzuimtraject vanaf de eerste ziektedag tot en met de einde WIA te managen, dit in samenwerking met uw bedrijfsarts, de medewerker en de manager. Middels een transparant re-integratietraject is voor elke partij duidelijk wanneer en wat er van hem/haar wordt verwacht. Alleen dan is regie mogelijk! Complexe vraagstukken kunnen daardoor snel en professioneel worden opgelost, zodat verdere re-integratie niet stagneert. Voor de werknemer is namelijk van belang dat hij zo snel mogelijk deelneemt aan het arbeidsproces, contacten onderhoudt met collega’s en zich gewaardeerd, betrokken en productief voelt. Een tevreden medewerker!

 

Ziektekosten en loonkosten komen weer in goede balans en het voorkomt overigens ook het inhuren van extra krachten, het maken van overuren door collega’s maar vooral onrust op de werkvloer.

 

Door invoering en aanscherping van de wetgeving is iedere werkgever, ERD of publieke stelsel UWV, erbij gebaat de schadelast ZW en WGA zoveel mogelijk te beperken. Verzuim Solutions ondersteunt u om te voldoen aan de administratieve en organisatorische processen.

 

Voor de ERD zijn er administratieve en organisatorische verplichtingen die het UWV stelt! Voldoet u niet aan deze verplichtingen dan kan het UWV in het slechtste geval uw verzuimadministratie overnemen en de kosten daarvan op u verhalen. Uw administratie en organisatie moet dus puik in orde zijn. Hiervoor inventariseert Verzuim Solutions voor u hoe uw verzuimadministratie is opgebouwd en functioneert en of die aan de administratieve verplichtingen van het UWV voldoet. Zo niet dan dragen wij daarvoor verbeteringsvoorstellen aan. Daarnaast onderzoeken wij de organisatorische verplichtingen zoals verzuim processen, arbodienst, beschikkingen omtrent uitkering en uitvoering en borging van wet en regelgeving.

Aanvullend kunnen wij separate op maat gesneden WGA-trajecten inzetten om de schadelast  WGA zoveel mogelijk te beperken hetgeen u een flinke besparing oplevert!

Veelal wordt ziekteverzuim door leidinggevenden zonder enige vorm van beleid “gevolgd”. 

Premiumscan.

Weet u niet direct wat noodzakelijk is dan is Premiumscan hét middel om uw bedrijfsprocessen en personeelsdossiers helder en inzichtelijk te krijgen. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie behoeft een Premiumscan doorgaans 2 dagen tot maximaal 1 week werk.

 

U kunt Verzuim Solutions een Premiumscan laten uitvoeren op juistheid en volledigheid van uw Verzuimadministratie, Bedrijfsprocessen, Dossiervitaliteit, Schadelastbeperking WGA en ZW, Modernisering Ziektewet, Tegemoetkoming Loonkosten (premiekortingen en Stimuleringsmaatregelen).

 

Een Premiumscan maakt dit voor u inzichtelijk.

 

Als blijkt dat u Tegemoetkoming Loonkosten (premiekortingen of stimuleringsmaatregelen) en heeft laten liggen vordert Verzuim Solutions dit direct voor u terug. Wij ontvangen daarvoor een met u overeengekomen fee. De Premiumscan sluiten wij af met een rapport van onze bevindingen en een gedegen advies voor borging van bedrijfsprocessen en schadelastbeperking ZW en WGA.

 

Bent u geïnteresseerd in een Premiumscan en wilt u graag een vrijblijvend gesprek, neem dan contact met ons op. Verzuim Solutions neemt daarna zo spoedig mogelijk contact op.

 

“De premiumscan heeft mij veel inzichten gegeven.”

Tevreden klanten

contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via:

Email: Info@verzuimsolutions.nl

Bezoekadres:
Den Heuvel 68
6881 VE Velp (Gld.)