Schadelastbeperking WGA en ZW

De hoogte van de uitkeringslasten en de loonsom van uw organisatie zijn bepalend voor de te betalen premies WGA (Flex) en ZW. Stijging van de uitkeringslast dient derhalve voorkomen te worden. Wij brengen alle (mogelijke) schadegevallen voor u in beeld. In de praktijk blijkt telkens weer dat het voor organisaties lastig is hoe hiermee om te gaan. Wat kan, wat mag en hoe? Meestal staat het contact met de betreffende medewerker ook al op een zeer laag pitje waardoor de drempel te hoog is om actie te ondernemen. Vaak zijn de (ex) medewerkers niet eens meer in beeld. Middels een intensief volgtraject onderzoeken wij telkens welke mogelijkheden er zijn om de kosten te kunnen beïnvloeden. Immers, minder uitkeringslast betekent minder premie WGA en ZW verschuldigd dat al snel duizenden euro’s bespaart!

 

Geïnteresseerd? Maak een afspraak! 

Comments are closed.