Re-integratie

In de Wet verbetering poortwachter staan de regels over wat u en uw zieke werknemer moeten doen om het verzuim zo kort mogelijk te houden. Verzuim Solutions weet wat van essentieel belang is voor het slagen van een re-integratie traject. Zodra duidelijk is wat de zieke medewerker nog wél kan, stellen wij een reëel re-integratieplan (werkafspraken/evaluaties) op en legt ieders verantwoordelijkheid daarin vast. Ook wordt nagegaan of er bijzondere voorzieningen getroffen moeten worden en of er subsidieregelingen aangewend kunnen worden. Hierdoor wordt het traject ook transparant. De werknemer zal zich hierdoor gewaardeerd, productief en gehoord voelen, hetgeen het herstel positief zal beïnvloeden.

 

Geïnteresseerd? Maak een afspraak! 

Comments are closed.