Home

Reacties uitgeschakeld voor Home

Wat komt er kijken bij verzuim op de werkvloer ?

Vanaf de jaren negentig heeft met de privatisering van de ziektewet de overheid een duidelijk signaal afgegeven “de vervuiler betaalt”. Met de wetten die hierna nog door de kamer zijn gegaan is één ding duidelijk: “De verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is volledig bij u én uw werknemer neergelegd”. De overheid wil hiermee werkgevers én werknemers aansporen hun uiterste best te doen tot re-intergratie zodat ziekteverzuim afneemt en de instroom in de WIA (arbeidsongeschikt na ziekte) wordt beperkt. Voor werkgevers vooral op financieel gebied, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie en voor de werknemer het verplicht meewerken aan een spoedige re-integratie in eigen of passende arbeid bij eigen werkgever dan wel re-integratie bij een andere werkgever. U als werkgever heeft er dus groot belang bij dat uw zieke werknemer zo spoedig mogelijk op verantwoorde wijze het werk (deels) hervat.

Met al deze vele wetten, regels, verplichtingen en papieren rompslomp waaraan moet worden voldaan, heeft u als werkgever of werknemer misschien niet meer het overzicht. Het is dan ook noodzakelijk dat dergelijke zaken juist en transparant geïntegreerd zijn in een verzuimprotocol, verzuimadministratie, procedures, werkinstructies en verzuimbegeleiding en WGA traject.

 

Alleen dan hebt u de regie in eigen handen!

Pin It

» » Home
On 24 maart 2015
By

Comments are closed.

«