Wie

Reacties uitgeschakeld voor Wie

Verzuim Solutions is

Foto Anthon

Verzuim Solutions in 2007 opgericht door Anthon Wout, Specialist Sociale Verzekeringen, Onze visie is om een “gezonde onderneming”  te creëren door de werkgever regie te geven en samen met de werknemer “tools” aanreiken, die u dusdanig weet in te zetten opdat er transparantie ontstaat, dat leidt tot daling van het ziekteverzuim, afname ziektekosten en lagere instroom in de WIA oftewel “een gezonde onderneming”.

 

Verzuim Solutions heeft dé expertise en ervaring bij gerenommeerde ondernemingen om het gehele verzuimtraject vanaf de eerste ziektedag tot en met de einde WIA te managen, dit in samenwerking met uw bedrijfsarts, de medewerker en de manager. Middels een transparant re-integratietraject is voor elke partij duidelijk wanneer en wat er van hem/haar wordt verwacht. Alleen dan is regie mogelijk! Complexe vraagstukken kunnen daardoor snel en professioneel worden opgelost, zodat verdere re-integratie niet stagneert. Voor de werknemer is namelijk van belang dat hij zo snel mogelijk deelneemt aan het arbeidsproces, contacten onderhoudt met collega’s en zich gewaardeerd, betrokken en productief voelt. Een tevreden medewerker!

 

Ziektekosten en loonkosten komen weer in goede balans en het voorkomt overigens ook het inhuren van extra krachten, het maken van overuren door collega’s maar vooral onrust op de werkvloer.

 

Door invoering en aanscherping van de wetgeving is iedere werkgever, ERD of publieke stelsel UWV, erbij gebaat de schadelast ZW en WGA zoveel mogelijk te beperken. Verzuim Solutions ondersteunt u om te voldoen aan de administratieve en organisatorische processen.

 

Voor de ERD zijn er administratieve en organisatorische verplichtingen die het UWV stelt! Voldoet u niet aan deze verplichtingen dan kan het UWV in het slechtste geval uw verzuimadministratie overnemen en de kosten daarvan op u verhalen. Uw administratie en organisatie moet dus puik in orde zijn. Hiervoor inventariseert Verzuim Solutions voor u hoe uw verzuimadministratie is opgebouwd en functioneert en of die aan de administratieve verplichtingen van het UWV voldoet. Zo niet dan dragen wij daarvoor verbeteringsvoorstellen aan. Daarnaast onderzoeken wij de organisatorische verplichtingen zoals verzuim processen, arbodienst, beschikkingen omtrent uitkering en uitvoering en borging van wet en regelgeving.

Aanvullend kunnen wij separate op maat gesneden WGA-trajecten inzetten om de schadelast  WGA zoveel mogelijk te beperken hetgeen u een flinke besparing oplevert!

Pin It

» » Wie
On 24 maart 2015
By

Comments are closed.

« »